Spoznajte Borisa Popoviča

img

Boris Popovič se je rodil v Kopru leta 1962 mami Solzi in očetu Branku. Danes živi v Bošamarinu pri Kopru z ženo Evo in sinovoma Nikom in Tajem ter hčerko Tio. Župansko funkcijo opravlja že 15 let, že drugi mandat je tudi član Državnega Sveta Republike Slovenije, s podporo stranke Slovenija za vedno pa se je podal v tekmo za predsednika Republike Slovenije.

img

V domačem Kopru je obiskoval osnovno šolo Dušana Bordona in maturiral na gimnaziji Koper, nato pa vpisal Strojno fakulteto v Ljubljani. Čeprav je ni zaključil, je pridobljeno znanje uporabil pri delu v družinskem podjetju, ki ga je leta 1954 ustanovil oče Branko. Kasneje je vodenje podjetja prevzel Boris Popovič in razširil njegovo dejavnost.

Že v otroštvu je bil Boris Popovič navdušen športnik. Sedem let je igral v koprskem nogometnem klubu, kjer je nosil tudi kapetanski trak. Kasneje se je uveljavil v avtomobilističnem športu in osvojil vrsto naslovov: državni prvak v kartingu in reliju ter šesto in tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Zaradi športnih dosežkov je tudi nosilec naslova avtomobilist leta in statusa vrhunskega športnika mednarodnega razreda.

Poslovna pot

img

Po zaključku športne kariere leta 2000 in očetovi smrti je v celoti prevzel vodenje družinskih podjetij. V tem obdobju je bil tudi predsednik Nogometnega kluba Koper, ki je prav pod njegovim vodstvom doživel ponoven vzpon. Obiskovalci koprskega mestnega kopališča pa ga poznajo predvsem po tem, da ga je marca leta 2002, ko je prevzel njegovo upravljanje, temeljito obnovil.

Politična pot

img

 tudi večina volivcev. Boris Popovič se do lokalnih volitev 2002 ni aktivno vključeval v politično življenje koprske občine. Vendar, ker se je kot podjetnik in občan srečeval z ovirami, za katere je bil prepričan, da zavirajo razvoj mesta in njegovega zaledja, se je odločil, da kandidira za župana. V želji po spremembi pri vodenju občine ga je 1. decembra 2002 podprla tudi večina volivcev.

Popovič še danes uživa veliko podporo Koprčanov. S svojo zagnanostjo in uspešnim vodenjem je Koper v 15 letih njegovega županovanja doživel pravi razcvet in razvoj, tako z vidika infrastrukture, storitvenih dejavnosti, turizma, kot tudi na področju kulture, športa, izobraževanja in sociale.
Na področju stanovanjske problematike so bila v času njegovega županovanja zgrajena stanovanja za mlade in socialno ogrožene družine, obnovljene in zgrajene so bile številne šole in vrtci tako v mestu kot tudi na podeželju. Leta 2006 sta bili v celoti prenovljeni Pristaniška ulica in severna obvoznica, ki je mesto odprla nadaljnjemu razvoju in novim priložnostim. Istega leta je Koper dobil nov gasilski in zdravstveni dom, novo, moderno in nadstandardno osnovno šolo, ki je zrasla na temeljih nekdanje OŠ Pinka Tomažiča na Bonifiki. V drugem mandatu je bilo prenove deležno tudi mestno gledališče, s katerim je Gledališče Koper pridobila nov zagon za ustvarjalno delo. Veliko se je gradilo in obnavljalo tudi na podeželju, potekale so obnove zadružnih in gasilskih domov, gradila sta se kanalizacija in vodovod, centralna čistilna naprava, ogromno je bilo vlaganja v dotrajano cestno infrastrukturo.
V letu 2010 je bil v Kopru ustanovljen Center dnevnih aktivnosti za starejše občane, istega leta je občina pospešeno vlagala v obnovitev cest na podeželju in športno infrastrukturo – zgrajen je bil atletski stadion, nogometni pa je bil celovito prenovljen. V času njegovega županovanja je bil prenovljen in opremljen tudi celoten Športno rekreacijski center Bonifika, ki je danes stičišče različnih generacij športnikov in rekreativcev. Ravno odlična športna infrastruktura v Koper privablja številne organizatorje različnih mednarodnih športnih tekmovanj, od evropskega prvenstva v košarki, univerzitetnih tekmovanj v različnih športih, svetovnega pokala v gimnastiki, evropskih mladinskih prvenstev v judu in karateju, kvalifikacijskih tekem članskih ekip v odbojki in rokometu, Eurofesta in Eurocupa, mednarodnih prireditev na morju, itd. Zadnja leta pa je športni Koper vse bolj privlačen tudi za profesionalne športnike in športne ekipe, ki si zaradi odličnih infrastrukturnih pogojev in prijaznega podnebja odločajo za priprave v našem mestu.
Leto 2011 je zaznamovalo odprtje obnovljene Semedelske promenade, obnova Hlavatyjevega parka in nekaterih drugih zelenih površin v mestu. Dve leti kasneje je občina obnovila in uredila ribiški pomol ter veliko vlagala v prenovo vrtcev in šol na podeželju. V letu 2014 je v središču mesta občina obnovila nekdanjo cerkev sv. Frančiška Asiškega in v njej uredila protokolarno-prireditveno dvorano, ki z različnimi dogodki bogati kulturno dogajanje v mestu. Z vidika višanja ravni kulturne zavesti se je leto zatem lotila obnove Pokrajinskega muzeja Koper. Istega leta pa je ustanovila Center mladih Koper, ki danes služi kot družabno in kulturno stičišče koprske mladine. Prav v letu 2016 je občina zaradi odlično zastavljenih in izpeljanih programov za mlade prejela naziv Mladim prijazna občina. V letu 2017 se je kot ena najpomembnejših pridobitev za koprsko občino in celotno obalo prav zagotovo zapisalo zaprtje obalne ceste za promet, s čimer je lokalno prebivalstvo pridobilo izredno atraktivne nove rekreacijske površine in priložnost za nadaljnji razvoj in revitalizacijo obalnega in priobalnega območja.
V času županovanja Borisa Popoviča je Mestna občina Koper prejela številne laskave nazive, med drugim v letu 2017 naziv Evropska destinacija odličnosti, kar potrjuje, da se mesto in njegovo zaledje razvijata v pravo smer, s tem pa se občina uvršča v sam vrh slovenskega in svetovnega turizma. Poleg tega je leta 2008, 2012 in 2014 mesto Koper prejelo prvo mesto v kategoriji večjih mest natečaja Moja dežela, lepa in gostoljubna, leta 2012 pa tudi nagrado za najbolj varno mesto v Sloveniji.
Vse štiri mandate Borisa Popoviča je zaznamovala jasna strategija razvoja in drzna vizija, ki jo postopoma uresničuje s svojo številčno ekipo sodelavcev. V tem letu so se začela dela za več naložb, med njimi ureditev zelenih površin ob ustju Badaševice z igrišči za odbojko na mivki, nadaljevanje gradnje olimpijskega bazena na Bonifiki, ureditev centra vodnih športov ob bazenu v Žusterni, v teku so aktivnosti za razširitev bertoške vpadnice, za umestitev razglednega dvigala na Markovec in gradnjo novega vrtca v Dekanih ter številne druge.
Uspeh Borisa Popoviča gre pripisati njegovi vztrajnosti, odločnosti, delavnosti in predanosti, ki ga spremljajo pri uresničevanju zastavljenih ciljev in soočanju s številnimi izzivi in teh mu, kot tudi sam pravi, nikoli ne zmanjka.